Διαδραστική ποίηση


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Πολλά διαδραστικά εργαλεία έχουν δημιουργηθεί και αναπτυχθεί τελευταία με στόχο την ενεργοποίηση μαθητών για δημιουργία δικό τους κειμένων και σκέψεων στο διαδίκτυο.
Ο ιστοχώρος Winning Words – Interactive Poetry Generators είναι μία διαδραστική πλατφόρμα όπου επιτρέπει σε μαθητές πτωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας τη δημιουργία προσωπικών δικών τους ποιημάτων, παρέχοντάς τους πολυμεσικό υλικό για μια ποικιλία θεμάτικών ενοτήτων.
Μπορούν να δημιουργήσουν ποιήματα που να έχουν ακόμα και τον σύγχρονο χαρακτήρα της μουσικής Rap, ή απλά να είναι μελωδικά ποιήματα με ομοιοκαταληξία.
Ανάλογα με το είδος ποιητικού κειμένου που θα επιλέξει ο μαθητής ή γενικότερα ο χρήστης θα εμφανιστούν στην οθόνη του τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου είδους στη συνέχεια θα πρέπει να αποφασίσει τη γραφιστική απεικόνιση του ποιήματός του.
Το συγκεκρομένο εργαλείο είναι ένα ακόμα διαδραστικό και συμμετοχικό εργαλείο που με παιγνιώδη και διασκεδαστικό τρόπο ενισχύει τη γλωσσική καλλιέργεια και ανάπτυξη των μαθητών ή και των χρηστών γενικότερα.


Ενημέρωση: 17-07-2012 11:38 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία