Από μικροί στα κοινωνικά δίκτυα


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Ένη Μελιάδου - eni.meliadou@gmail.com


Δίκτυο για παιδιά αλλά με επίβλεψη του γονέα. Τα παιδιά αποκτούν ένα δικό τους δίκτυο προσομοίωση των κοινωνικών δικτύων για ενήλικες και οι γονείς αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια, αφού έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τις κινήσεις των παιδιών από το λογαριασμό τους στο facebook.


Το togetherville φιλοδοξεί να γίνει αγαπητό στις ηλικίες παιδιών έως 12 ετών και λειτουργεί ακόμα σε δοκιμαστική έκδοση. Η εγγραφή είναι απλή και γίνεται με το λογαριασμό του γονέα στο facebook, από όπου θα μπορεί και να ειδοποιείται πότε το παιδί του χρησιμοποιεί το δίκτυο και ποιους φίλους έχει. Μάλιστα το παιδί μπορεί να στείλει αιτήματα φιλίας μόνο στα παιδιά των ενηλίκων που είναι ήδη φίλοι του γονέα στο Facebook. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά χρήστες να γράψουν κείμενο αλλά να επιλέξουν από έτοιμες προτάσεις. Μπορούν επιπλέον να παίξουν ψηφιακά παιχνίδια κατάλληλα για την ηλικία τους, να παρακολουθήσουν βίντεο, και να δημιουργήσουν κάρτες. Το γεγονός ότι όλα είναι δωρεάν σε αυτό το κοινωνικό δίκτυο είναι ζήτημα χρόνου να αλλάξει, μια και οι δημιουργοί θέλουν να ενεργοποιήσουν την λειτουργία που λέγεται «χαρτζιλίκι» όπου οι γονείς θα προσθέτουν χρήματα για να αγοράζουν παιχνίδια τα παιδιά-χρήστες. Το ενδιαφέρον, λοιπόν, για οικονομικό όφελος δεν λείπει , λείπουν όμως οι διαφημίσεις και αυτό καταχωρείται στα θετικά στοιχεία του δικτύου.Ενημέρωση: 04-11-2011 15:01 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία