Κατάλογος ελεύθερων εργαλείων που ενισχύουν τη δια βίου μάθηση


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η συνεχής εξέλιξη του διαδικτύου ενίσχυσε τη διάθεση για δια βίου μάθηση και εξειδίκευση, ενώ παράλληλα έδωσε την ευκαιρία σε όποιον το επιθυμεί να παρακολουθήσει ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης.
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ιστοχώρων που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει δυνατότητα οργάνωσης μαθημάτων εξ' αποστάσεως, καθώς και διάφορες εφαρμογές για την ανάρτηση και την οργάνωση υλικού.
Στο παρακάτω άρθρο είναι ένας προτεινόμενος κατάλογος 25 ελεύθερων εφαρμογών που είναι χρήσιμος για κάθε εκπαιδευτικό ή εκπαιδευόμενο.
Το άρθρο είναι του Jeff Cobb ιδρυτή του ιστοχώρου "Mission to Learn", ενός ιστοχώρου που ασχολείται με τη δια βίου μάθηση και την εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση, ωστόσο ο συγκεκριμένος κατάλογος εργαλείων προέκυψε από την έρευνα της Karen Schweitzer, που αρχικά είχε φιλοξενηθεί στον ιστοχώρο the About.com Guide to Business School.
Πολλά από αυτά τα εργαλεία είναι πολύ χρήσιμα και εύχρηστα σε κάθε εκπαιδευτική διαδικασία.


Ενημέρωση: 06-07-2011 10:28 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία