Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς εκπαιδευτικούς για συμμετοχή στις δραστηριότητες του Erasmus+ έργου EduCardia


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Κάλεσμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις δράσεις του έργου EduCardia (https://educardia.eu/), στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+,  σε σχολικές τάξεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  κατά τη σχολική χρονιά 2023-2024.


Το έργο EduCardia αφορά ένα πρόγραμμα Erasmus+ και εκτελείται υπό την επίβλεψη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Συντονίζεται από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ στο έργο συμμετέχουν εταίροι από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης (Παιδαγωγικό τμήμα), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της Σουτσεάβα (Παιδαγωγικό τμήμα) και το RIEEB (Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar) που αποτελεί φορέα ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικά με τη συναισθηματική εκπαίδευση μαθητών. 

 

Σκοπός του Educardia είναι να υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην εκτίμηση των συναισθηματικών χαρακτηριστικών των μαθητών τους και του κλίματος συνεργατικότητας εντός της τάξης. Με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης, το Educardia προσφέρει μια σειρά από προτεινόμενες δραστηριότητες συναισθηματικής εκπαίδευσής που μπορούν να λάβουν χώρα εντός του σχολικού προγράμματος. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου EduCardia έχουν αναπτυχθεί εργαλεία αξιολόγησης των συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών με τη χρήση εργαλείων πληροφορικής. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε βαθμίδα από έναν εκπαιδευτικό ανεξαρτητου ειδικοτητας, εφόσον αυτός/αυτή έχει πρώτα ενημερωθεί για τον βέλτιστο τρόπο χρήσης αυτών και την κατάλληλη ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Για τον σκοπό αυτό θα διατεθεί οπτικοακουστικό υλικό με οδηγίες χρήσης, ενώ θα  πραγματοποιηθεί ένα διαδικτυακό σεμινάριο με απομακρυσμένη παρουσία που θα λάβει μέρος στα μέσα Οκτωβρίου. Η συμμετοχή στο σεμινάριο καθως και η χρήση όλου του παραγόμενου υλικού είναι δωρεάν. Επίσης, προβλέπεται η παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης κατα τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε όποιον εκπαιδευτικό το επιθυμεί.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του έργου: https://educardia.eu/contact-us-gr/. Στην ίδια φόρμα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν διευκρινίσεις που χρειάζεστε. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου. Η ομάδα του EduCardia θα επικοινωνήσει άμεσα με τους εκπαιδευτικούς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Ετικέττες: Educardia, erasmus


Ενημέρωση: 19-09-2023 08:42 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία