ΠΔΕ Αττικής: Διάθεση Οδηγού STEM και Ρομποτικής για τον εκπαιδευτικό


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής συμμετέχει ως εταίρος στη σύμπραξη Πανεπιστημίων και Φορέων από πέντε χώρες της Ευρώπης : Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology -CARDET, Cyprus, Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Spain, The Rural Hub CLG, Ireland, INNOVADE LI LTD, Cyprus,  με συντονιστή το University of  Zagreb Croatia, για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ΚΑ2 «RoboGirls: empowering girls in STEAM through robotics and coding».  (Grant Agreement number: 2020-1-HR01-KA201-077760)


Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στην καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των μαθητριών για τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, την Μηχανική, τις Τέχνες και τα Μαθηματικά (STEAM), μέσω υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων «συμπερίληψης»  αγοριών και κοριτσιών στη σχολική πρακτική, καθώς και ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων που εστιάζουν στη ρομποτική και την κωδικοποίηση. Ταυτόχρονα, προσβλέπει στην οικοδόμηση της ικανότητας των εκπαιδευτικών να οργανώνουν και να εφαρμόζουν καινοτόμες πρακτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις STEAM (όπως σχέδια μαθημάτων, εργαστήρια, θεματικές σχολικές ημέρες)  και στην παιδαγωγική χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών εργαλείων.

 

Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, η παιδαγωγική και επιστημονική ομάδα “RoboGirls” δημιούργησε έναν Οδηγό Μεθοδολογίας για Εκπαιδευτικούς και μια Εργαλειοθήκη Εκπαιδευτικών Σεναρίων και Σχεδίων Δράσης με στόχο την ενθάρρυνση αγοριών και κοριτσιών για ενασχόληση με τις Επιστήμες STEM/STEAM προς την κατεύθυνση της ισότιμης συμμετοχής των φύλων στις επιστήμες αυτές στο σχολείο και την εργασία. Το σύνολο του υλικού που δημιουργήθηκε είναι προσβάσιμο δωρεάν από τον διακτυακό τόπο του προγράμματος, ενώ ο οδηγός για τους εκπαιδευτικούς είναι διαθέσιμος ως e-book εδώ.

 

Για τους εκπαιδευτικούς και την υποστήριξη της επαγγελματικής τους ανάπτυξης, έχει δημιουργηθεί το Μαζικό Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) RoboGirls (στα Αγγλικά) που αποσκοπεί στην οικοδόμηση της ικανότητας των εκπαιδευτικών να υλοποιούν πρακτικές δραστηριότητες STEAM χρησιμοποιώντας ρομποτική και άλλα τεχνολογικά εργαλεία, υιοθετώντας προσεγγίσεις ισότητας των φύλων στις σχολικές τους κοινότητες. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του διαδικτυακού μαθήματος, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης.

 

Ετικέττες: stem, robotics


Ενημέρωση: 21-09-2022 13:19 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία