Τρόποι βελτίωσης των ικανοτήτων μας στο Zoom


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΗ εκπαίδευση, η επιμόρφωση, οι ακαδημαϊκές σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στη χώρα μας αλλά και στον κόσμο αλλάζει προκειμένου να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες.  Η τεχνολογία στη χρονική αυτή στιγμή της υγειονομικής κρίσης δημιουργεί λύσεις και επιλογές.


Η σχολική εκπαίδευση και γενικότερα ο χώρος της παιδείας χρησιμοποιεί πλέον ένα μεγάλο εύρος των τεχνικών και των δυνατοτήτων της εξ αποστάσεως διδασκαλία και επιμόρφωση.

Οι νέες μέθοδοι διδασκαλίας αναπτύχθηκαν γύρω από γνωστά ή νέα  εργαλεία  και πλατφόρμες. Μία από τις δημοφιλέστερες πλατφόρμες είναι και η πλατφόρμα Zoom. Σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου το ZOOM παρέχει δωρεάν υπηρεσίες όπως webinar βίντεο, δωμάτια Zoom, δυνατότητα διαμοιρασμού οθόνης, χρήση διαδικτυακού πίνακα και chat και επιτρέπει απεριόριστες διαδικτυακές συναντήσεις, είτε για μαθήματα ένας προς έναν είτε για μεγαλύτερα group. Για να χρησιμοποιήσει κάποιος χρήστης την πλατφόρμα θα πρέπει να δημιουργήσει λογαριασμό χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική του διεύθυνση και έναν κωδικό. Στη συνέχεια η πλατφόρμα του δίνει έναν προσωπικό υπερσύνδεσμο για τη δική του διαδικτυακή συνάντηση τον οποίο μοιράζεται με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Σημαντικό όμως είναι ιδιαίτερα σε μικρότερες ηλικίες οι τηλεδιασκέψεις να δημιουργούν ένα ισχυρό εκπαιδευτικό κλίμα που δίνει ευκαιρίες συμμετοχής στους εκπαιδευόμενους. Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε τρόπους βελτίωσης του μαθήαμτος μέσα από την πλατφόρμα του Zoom, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό ιστοχώρο Edutopia. Ενημέρωση: 12-01-2021 07:44 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία