Το Flipgrid σου δίνει φωνή


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΤα κοινωνικά μέσα αποτελούν ένα εργαλείο επικοινωνίας που ευνοεί λόγω της ευχρηστίας και της αμεσότητάς τους την εμπλοκή των περισσότερων χρηστών για την έκφραση της γνώμης τους, για τη συμμετοχή τους σε μία συζήτηση, για τη επικοινωνία με άλλους χρήστες και τη σύνδεσή τους με αυτούς. Είναι γεγονός πως οι νέοι προτιμούν και επιλέγουν όλο και περισσότερα αυτό τον τρόπο διάδρασης, έκφρασης και επικοινωνίας. 


Για τον παραπάνω λόγο τα κοινωνικά αυτά μέσα έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στον χώρο της εκπαίδευσης. Νέα εργαλεία πιο ευέλικτα και εύχρηστα εμπλουτίζουν τον τρόπο με τον οποίο η μαθητική και σχολική κοινότητα επικοινωνεί, συνδιαλέγεται και δημιουργεί. Το Flipgrid είναι ένας ιστοχώρος  που δίνει τη δυνατότητα  στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν "πλέγματα" όπως χαρακτηριστικά ονομάζονται ώστε να αναπτύσσονται  συζητήσεις γύρω από θέματα ενδιαφέροντος. Η συζητήσεις αυτές είναι σε μορφή βίντεο και την ίδια μορφή ακολουθούν και οι απαντήσεις στο αρχικό ερώτημα. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές οικοδομούν και ενισχύουν τις κοινωνικές κοινότητες μάθησης καθώς συζητούν τις ιδέες και τις εμπειρίες τους με τους συνομηλίκους τους. Το Flipgrid ενισχύει τη φωνή των σπουδαστών και υποστηρίζει την ανάπτυξη των μαθητών της παγκόσμιας ενσυναίσθησης καθώς αλληλεπιδρούν σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος και αυτό αποτελεί μία ισχυρή μορφή μάθησης. Ενημέρωση: 12-11-2019 06:59 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία