Ψηφιακό portfolios με το bulb


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΗ τεχνολογία στην εποχή μας είναι σύμμαχος της εκπαίδευσης τόσο σε μαθησιακό ρόλο όσο και σε ρόλο εποπτικό και οργανωτικό. Νέα εργαλεία και πλατοφόρμες δίνουν τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές να αποθηκεύσουν τη μαθησιακή τους πορεία, να παρουσιάσουν αλλά και να δημιουργήσουν διαδικτυακές κοινότητες συνεργασίας της σχολικής κοινότητας. 


Ένα από τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία που έχει κερδίσει το ενδφιαφέρον μαθητών και εκπαιδευτικών είναι το bulp με τη βοήθεια του οποίου μπορεί κανείς να δημιουργήσει ψηφιακά portfolios των μαθητών και μαθητριών. 

Ειδικότερα, το εργαλείο αυτό δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να να δημιουργήσει το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα του και να το οργάνώσει σε φακέλους ώστε να το μοιρατεί με τους μαθητές του. 

Μπορεί να ενσωματώσει έγγραφα και βίντεο καθώς και εργασίες των μαθητών που μποορύν να διαμοιρατούν με την τάξη τους. Είναι δωρεάν και έυχρηστο στη χρήση παρέχοντας πολλές υπηρεσίες στους χρήστες του. Μάλιστα ακόμα και σε παιδιά ποροσχολικής ηλικίας ή πρώτης σχολικής μπορεί να λειτουργήσει ως αποθηκευτικό μέσο αφού με τη λειτουργία "σύρε-άφησε" (drag n' drop) μπορούν να το χρησιμοποιήσουν αυτόνομα δημιουργώντας το δικό τους φάκελο εργασιών. Ενημέρωση: 01-10-2019 06:57 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία