Σημειώσεις με ζωγραφική


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η διαδικασία των σημειώσεων σε κάθε μορφή άτυπης ή τυπικής εκπαίδευσης χαρακητρίζεται ως μία πολύ σημαντική δραστηριότητα η οποία έχει προσωπικό χαρακτήρα αφού ο καθένας αποφασίζει τον τρόπο με τον οποίο θα κρατησει τις σημειώσεις, θα υπογραμμίσει τα σημαντικά σημεία ή θα τονίσει αυτό που θέλει να θυμάται περισσότερο.


Η διαδικασία αυτή κατέχει μία σημαντική θέση στην τυπική εκπαίδευση από τα πρώτα μαθητικά χρόνια όπου οι μαθητές εξοικειώνονται με τον τρόπο οργάνωσης και μεθοδολογια της μελέτης τους. 

Μάλιστα πρόσφατες έρευνες έχουν τονίσει τη σημασία να μην περιορίζεται ο μαθητής μόνο στην τήρηση γραπτών παραδοσιακών σημειώσεων αλλά και στην τήρηση σημειώσεων με σχέδια και εικόνες. 

Σε αυτή τη μέθοδο μπορεί να βοηθήσει ένα νέο εργαλείο το Brush Ninja.

Το Brush Ninja το οποίο είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο σχεδίασης που  λειτουργεί σε οποιαδήποτε συσκευή χωρίς να απαιτείται η εγγραφή με λογαριασμό του χρήστη. Είναι απίστευτα εύκολο στη χρήση, αφού βασικός στόχος του σχεδιαστή ήταν να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από  παιδιά προσχολικής ηλικίας, ενώ είναι πολύ σημαντικό πως δεν  περιέχει διαφημίσεις ή άλλο προωθητικό βίντεο.

Το συγκεκριμένο εργαλείο μπορεί να μετατρέψει τις εικόνες και σε GIF και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί όπως αναφέρει στο άρθρο της η Lori Gracey οι  μαθητές στο μάθημα των μαθηματικών για παράδειγμα μπορούν να σχεδιάσουν τις πιθανές λύσεις  ενώ δουλεύουν ένα πρόβλημα και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν κινούμενα σχέδια για να δείξουν το τελικό αποτέλεσμα. Η σχεδίαση των πράξεων ενθαρρύνει τους ανθρώπους να σκέφτονται θέματα με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, γεγονός που βοηθάει στο να ανακαλέσουν τις πληροφορίες αυτές ευκολότερα αν χρειαστεί.Ενημέρωση: 05-08-2019 18:25 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία