Οργάνωση στην τάξη με το Remind


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια έχουν σαφή προσανατολισμό στη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην χρήση τους μέσα στην σχολική αίθουσα είτε από τους εκπαιδευτικούς, είτε από τους μαθητές. Τα εργαλεία αυτά συχνά αποτελούν έναν εύκολο και ευχρηστο τρόπο επικοινωνίας και διάδρασης εκπαιδευτικών και μαθητών. 


Έρευνες των τελευταίων ετών εχουν υπογραμμίσει τη σημασία της επικοινωνίας αλλά και της ανατροφοδοτικής διάδρασης εκπαιδυτικών και μαθητών υποστηρίζοντας πως οι μαθητέ ςπου έχουν έναν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς τους δείχνουν μεγαλύτερη εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία με καλύτερα αποτελέσματα. 

Ένα εργαλείο που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να επικοινωνούν με τους μαθητές είναι το Remind. Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ένα μάθημα και οι μαθητές μπορούν να εγγραφούν, να στείλουν και να λάβουν μηνύματα με κείμενο, είτε μέσω της εφαρμογής του εργαλείου που έχουν κατεβάσει στην κινητή συσκευή τους, είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ένα από τα καλύτερα χαρακτηριστικά αυτού του δωρεάν και απλού εργαλείου ανταλλαγής μηνυμάτων είναι ότι διατηρεί τα προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευτή και του φοιτητή (συμπεριλαμβανομένων των αριθμών τηλεφώνου) ιδιωτικά.

Η επικοινωνία αυτή στηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία αφού παρέχει στον εκπαιδευτή έναν τρόπο επικοινωνίας με τους μαθητές για οποιονδήποτε λόγο, καλλιεργώντας μία  υγιή αλληλεπίδραση μαθητών με εκπαιδευτικό, ανεξάρτητα από το αν το μάθημα είναι online ή είναι μια παραδοσιακή σχολική αίθουσα.

 Ενημέρωση: 18-06-2019 08:41 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία