Οι μαθητές δημιουργούν ψηφιακά


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΗ δημιουργία αι η επεξεργασία ενός οπτικοακουστικού υλικού από τους μαθητές αποτελεί μία δραστηριότητα εξέχουσας εκπαιδευτικής σημασίας. Ο συνδυασμός αφήγησης και εικόνας προφέρει σε πολλά γνωστικά αντικείμενα ποικίλα οφέλη και εξασκεί τους μαθητές σε δεξιότητες επικοινωνίας, δημιουργικότητας αλλά και ψηφιακής γνώσης.


Η εκπαιδευτικός Courtney Sears αναφέρει στο άρθρο της πως παρατηρώντας τόσο τους μαθητές της όσο και τα παιδιά της κατάλαβε ότι οι μαθητές της πρώτης σχολικής ηλικίας δεν παρακολουθούν μόνο βίντεο αλλά δημιουργούν κίολας, παράγοντας έτσι ψηφιακό περιεχόμενο. Η ανάγκη αυτή των μαθητών αλλά και η ένταξη της δημιουργίας βίντεο στο μάθημά της  μετέτρεψε τους μαθητές σε αυτόνομους δημιουργούς αλλά και το βίντεο σε ένα σημαντικό εργαλείο της σχολικής καθημερινότητας. Τα βίντεο αυτά ανταποκρίνονται στις παρακάτω θεματικές όπως αναφέρεται στο άρθρο της η Sears. Έτσι οι μαθητές δημιουργούν βίντεο παρουσίασης που σχετίζονται με μία εργασία του σχολείου, βίντεο ως απάντηση σε μία ερώτηση που τέθηκε στο μάθημα, βίντεο οδηγό για την κατασκευή ή τη χρήση εργαλείων και υλικών και βίντεο αναθεώρησης όπου οι ίδιοι οι μαθητές αναφέρονται στις δυσκολίες που συναντούν στη μαθησιακή τους πορεία.

Η παραγωγή ψηφιακών έργων από παιδιά είναι το αποτέλεσμα μίας ανοιχτής δημιουργικής διαδικασίας αλλά και ένα καινοτόμο προϊόν. Τα παιδιά στη ψηφιακή εποχή βιώνουν τη μετάβαση από τη θέση του θεατή στη θέση του παραγωγού και το σχολείο έχει την ευθύνη να προσφέρει εκείνες τις εμπειρίες που θα διευκολύνει τη μετάβαση αυτή.Ενημέρωση: 11-09-2018 06:20 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία