Δημιουργώντας ψηφιακά παιχνίδια στην τάξη


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η χρήση των νέων τεχνολογιών αλλά και των ψηφιακών εργαλείων και μέσων, που πλέον διαθέτουμε και γνωρίζουμε όλοι από πολύ μικρή ηλικία, μπορεί να συντελέσει στην καλύτερη προετοιμασία του μαθήματος από τον εκπαιδευτικό αλλά κυρίως στον εμπλουτισμό του μαθήματος ώστε να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών. 


Κάθε χρήστης του διαδικτύου μπορεί να δημιουργήσει περιεχόμενο και να χρησιμοποιήσει δωρεάν αλληλεπιδραστικά εργαλεία προκειμένου να οργανώσει και να εμπλουτίσει το εποπτικό υλικό της διδασκαλίας του. Ειδικότερα, το Purpose Games είναι μία πλατφόρμα δημιουργίας απλών ψηφιακών παιχνιδιών που δίνει τη δυνατότητα με ευκολο τρόπο να δημιουργήσει κανείς παιχνίδια τύπου κουϊζ, παιχνίδια τύπου συμπλήρωσε τη λέξη που ταιριάζει, παιχνίδια γρίφων και πολλάπλών επιλογών. Είναι ένα διαδεδομένο εργαλείο για τη δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εποπτικό υλικό αλλά και ως μέσο για μία γρήγορη επανάληψη ή και αξιολόγηση των μεχρι τώρα γνώσεων. 

 Ενημέρωση: 29-05-2018 10:13 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία