Αυτισμός και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Το δικαίωμα της εκπαίδευσης όλων των παιδιών είναι σημαντικό να γίνει ουσιαστικά εφαρμόσιμο σε όλα τα στάδια εκπαίδευσης. Στο σχολείο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να συμπεριλαμβάνουν όλα τα παιδιά, να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες τους, να υποβοηθούν τη μάθηση τους και να ανταποκρίνονται στις ατομικές τους ανάγκες. Τα τελευταία χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση πολλοί εκπαιδευτικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν ως σύμμαχο την τεχνολογία.


Η αρθρογράφος Monica Chin στο άρθρο της στο αναφέρεται στο παράδειγμα παιδιών που τα ίδια δημιούργησαν χρησιμοποιώντας τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας εφαρμογές που βοηθούν τους συμμαθητές τους που έχουν διαγνωστεί με αυτισμό.

Ειδικότερα,  στο Michigan και στο Τεχνολογικό Κέντρο Επαγγελαμτικής εξειδίκευσης Kent (Kent Career Technical Center in Grand Rapids), δημιουργησαν μία εφαρμογή όπου μέσα από σενάρια εικονικής πραγματικότητας βοηθάει τους μαθητές να "βιώσουν" δυσκολες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις όπως μία συνάντηση στο διάδρομο με συμμαθητές, η συζήτηση με καθηγητές, η πρώτη μέρα σχολείο, και μέσα από τις επιλογές που τους δίνει η εφαρμογή να βρουν τη λειτουργικότερη πιθανή έκβαση.

Η εφαρμογή δεν έχει ολοκληρωθεί τελείως και βεβαια οι μαθητές μαζί με τους καθηγητές τους εστιάζουν στη πιθανότητα να ενσωματώσουν και κοινωνικά σενάρια εκτός σχολείου. Το σημαντικό σε αυτήτην προσπάθεια είναι η ενεργοποιήση των συμμαθητών που δείχνει τη διάθεση συμπερίληψης αλλά και αναγνώρισης μίας εκπαιδευτικής πολιτικής που χρειάζεται να διορθωθεί.Ενημέρωση: 22-05-2018 11:11 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία