Δείξε μου το κείμενό σου on line


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΤο ShowDocument είναι ένα ακόμα διαδικτυακό εργαλείο που προσφέρει και ενθαρρύνει την ομαδική συγγραφή και τη διαδικτυακή συνεργασία πάνω σε ποικίλα έγγραφα και δραστηριότητες.


Είναι σημαντικό πως προσφέρει μια δωρεάν online υπηρεσία που απαιτεί μόνο εγγραφή & plug-in εγκατάσταση συνεργασίας, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας σε πολλαπλές πλατφόρμες. Οι χρήστες μπορούν να συνεργάζονται και να επεξεργάζονται και να επεμβαίνουν στα έγγραφα σε πραγματικό χρόνο, με κινήσεις του ποντικιού τους. Τα κείμενα αυτά και οι αλλαγές που διαμορφώνονται είναι άμεσα ορατές σε όλους τους χρήστες, ενώ ταυτόχρονα παραμένουν προσβάσιμα για από κοινού επεξεργασία. Εκτός από τη δυνατότητα της ομαδικής συγγραφής παρέχονται ακόμα πολλές δυνατότητες όπως διαμοιρασμός ιστοσελίδων και βίντεο στο youtube ή διαμοιρασμός της οθόνης εργασίας και ομαδική συγγραφή σε διαδραστικό πίνακα. Το ShowDocument είναι ένα ακόμα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο για τον δάσκαλο, τον εκπαιδευτή αλλά και για τους ίδιους τους μαθητές αφού η ευκολία της χρήσης του αλλά και οι δυνατότητες που προσφέρει είναι προσβάσιμες από όλους.Ενημέρωση: 17-06-2011 09:40 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία