Ψηφιακό παιχνίδι και οικοσύστημα


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών στην σχολική αίθουσα δεν είναι πλέον κάτι αξιοπερίεργο ή απαγορευμένο. Το ψηφιακό παιχνίδι ελκύει τους μαθητές, ειδικότερα των πρώτων τάξεων, και παρέχει δυνατότητες προσομοίωσης δύσκολων γνωστικών αντικειμένων.


Το ψηφιακό παιχνίδι Τάισε τον Dingo (Feed the Dingo) δίνερι την ευκαρία στους μαθητές να μάθουν την σπουδαιότητα της διατήρησης του οικοσυστήματος. Οι μαθητές δημιουργούν ένα οικοσύστημα και με τις ενέργειες και τις κινήσεις του στρο παιχνίδι θα πρέπει να διατηροήσουν το οικοσύστημα της ερήμου ασφαλή και ανέπαφο.

Το παιχνίδι ξεκινάει με λευκό ιστορικό και οι μαθητές θα πρέπει σταδιακά και σε εικονικό διάστημα 12 ημερών να προσθέσουν ζώα και φυτά και να προσπαθούν να διατηρήσουν την ισορροπία. Απλά κάθε μέρα θα πρέπει να προστίθεται ένα νέο στοιχείο.

Το παιχνίδι αυτό είναι ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι και στον ιστοχώρο που θα το βρείτε υπάρχει υλικό καθώς και δραστηριότητες για τον τρόπο χρήσης του στην σχολική τάξη.Ενημέρωση: 12-12-2017 09:36 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία