Πολυμεσικές εφαρμογές στην τάξη


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην τάξη προσφέρει δημιουργικότητα, εύκολη πρόσβαση σε δωρεάν εργαλεία σχεδιασμου δραστηριότητων και παιχνιδιών και βέβαια δυνατότητα για πειραματισμούς τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές. 


Το Educaplay είναι ένα εργλαείο που δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να δημιουργήσει ψηφιακές ασκήσεις, δραστηριότητες ή και παιχνίδια για την ενίσχυση της μάθησης αλλά και για την ενεργητρικότερη συμμετυοχή των παιδιών μα δραστηριότητες που συνδυάζουν παιγνιώδη στοιχεία.

Ειδικότερα, ο χρήστης ε την εγγραφή του επιλέγει τη δραστηριότητα που θέλει να δημιουργήσει. Μπορεί να επιλέξει από μία σειρά επιλογών όπως δημιουργία γρίφων, κουίζ, σταυρόλεξων, διαλόγων, παρουσιάσεων ακόμα και διαδρατικών χαρτών. 

Ο χρήστης μπορεί τις δραστηριότητες που έχει χρησιμοποιήσει να τις εκτυπώσεις ή να τη διαμοιραστεί μέσω του ιστολογίου του. Παράλληλα, μπορεί να βρει και να χρησιμοποιήσει δραστηριότητες άλλων χρηστών αφού το Educaplay αποτελεί ένα δίτκυο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Ενημέρωση: 14-11-2017 10:50 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία