Επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Το σχολείο αποτελεί μία μικρή κοινωνία όπου βασικά μέλη της είναι οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς και η τοπική κοινωνία. Συχνά η άμεση επικοινωνία των γονέων για θέματα της τάξης ή για κάποια έκτατη ανακοίνωση μετατρέπεται σε κάτι πολύπλοκο.


Η τεχνολογία και τα νέα μέσα δικτύωσης μποορύν να βοηθήσουν το εκπαιδευτικό έργο και τον εκπαιδευτικό όχι μόνο σε θέματα υποστήριξης του μαθήματός του αλλά και σε θέματα επικοινωνίας με τους γονείς, την τοπική κοινότητα ή και με τους συναδέρφους. Το θέμα είναι να γίνεται με τέτοια εργαλεία που διαφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα και μεταφέρουν τη δυλεια της τάξης προς τα έξω με ενα συγεκριμένο εκπαιδευτικό στόχο. Η εφαρμογή  Class Messenger είναι μία εφαρμογή που διευκολύνει την επικοινωνία γονέων και εκπαιδευτικών με τη μορφή ιδιωτικού δικτύου και τη δυνατοτητα διαμοιρασμού φωτογραφιών, μηνυμάτων αλλά και υλικού μέσα από την τάξη.Ενημέρωση: 27-06-2017 12:14 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία