Το βίντεο στην τάξη


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η δημιουργία, επεξεργασία και παρουσίαση ενός βίντεο έχει κερδίσει το ενδιαφέρον τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών αφού αποτελεί μία δημιουργική και αρκετα συμμετοιχική διαδικασία της ολομέλειας της τάξης. Η ύπαρξη πολλών εργαλείων και η συνεχή ανάπτυξη νέων αλλες φορές βοηθάει άλλες φορές όμως μπερδεύει.


Η χρήση του βίντεο στην τάξη ειδικά όταν αυτή πραγματώνεται στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού σχεδίου εργασίας μπορεί να προσφέρει ποικίλα εκπαιδευτικά οφέλη, αφού εμπλέκεο διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

 

Ο γνωστός Richard Byrne στον εκπαιδευτικό ιστοχώρο Free Technology for teachers έχει αναρτήσει έναν πλήρη οδηγό για τη χρήση του βίντεο στη διδασκαλία. Στον συγκεκριμένο οδηγό αναφέρεται τόσο στα βασικά είδη δημιουργίας βίντεο από μαθητές όπως το βίντεο οδηγός (tutorial) η το βίντεο με ψηφιοποιημένες εικόνες και αφήγηση , όσο και στα ποικίλα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς ανάλογα με το τι θέλει να δημιουργήσει. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένας οδηγός αναφοράς που μπορεί να καθοδηγήσει τόσο μαθητές όσο και εκπαιδευτικούς. Ενημέρωση: 13-06-2017 07:21 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία