Δημιουργία διαδικτυακών μαθημάτων


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών επηρέασε άμεσα των τρόπο μάθησης αλλά και διδασκαλίας δημιουργώντας νέες μορφές υβριδικής μάθησης που συνδυάζουν τη δια ζώσης αλλά και την εξ' αποστάσεως επιμόρφωση.

 


Τα διαδικτυακά μαθήματα και τρα βίντεο-οδηγοί μαθημάτων είναι πλέον ευρέως διαδιδομένα αποτελώντας μία μορφή ασύγχρονης μάθησης που εξυπηρετεί τόσο τους μαθητές όσο και τους επιμορφούμενους αφού γίνεται στον προσωπικό τους χρόνο. 

Στο άρθρο του ο Evan VanDerwerker επιλέγει έξι βασικά εργαλεία που η ευχρηστία τους καιη ευκολία τους βοηθάει τους χρήστες να δημιουργήσουν τα δικά τους μαθήματα on line. Ειδικότερα, τα εργαλεία αυτά τα διαχωρίζει σε εργαλεία για την καταγραφή εικόνας, δηλαδή χρήσης της κάμερα αλλά και σε εργαλεία για τον ήχο δηλαδή την καταγραφή της φωνής. Στη συνέχεια αναφέρεται στα εργαλεία που χρησιμοποιεί για την επεξεργασία του βίντεο αλλά και της εικόνας. Τα εργαλεία αυτά είναι βασικά απλά στη χρήση και προσφέρουν τη δυνατότητα δημιουργίας προσωποποιημένου περιεχόμενου μαθήματος. 

 

 Ενημέρωση: 30-05-2017 05:52 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία