Συνδημιουργώντας βίντεο με τους μαθητές


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η χρήση του βίντεο στην εκπαίδευση ειναι μία βασική δεξιότητα οπτικού γραμματισμού που αποτελεί βασικό στόχο σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης. Οι μαθητές δημιουργώντας δικά τους βίντεο αποκτούν μεγάλο βαθμό αυτενέργειας στην εκπαιδευτική διαδικασία.


Στο άρθρο της η Monica Burns εκπαιδευτικός και συγγραφέας προτείνει 8 εργαλεία για τη δημιουργία βίντεο από μαθητές και εκπαιδευτικούς δίνοντάς τους έτσι χρήσιμες συμβουλές για τη χρήση των εργαλείων αυτών στην τάξη. Στις εφαρμογές αυτές συμπεριλαμβάνονται γνωστά εργαλεία όπως το iMovie, το Spark Video, ή το ShowMe.

Επιπλέον, αναφέρει και εργαλεία όπως το Explain Everything όπου οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν στην οθόνη τους τα δικά τους αυθεντικά σχέδια και στη συνέχεια με τη βοήθεια του συγκεκριμένου εργαλείου να τους δώσουν ζωή και να δημιουργήσουν τα δικά τους κινούμενα σχέδια. 

Στον κατάλογο των οχτώ αυτών εργαλείων αναφέρνται και εργαλεία όπως το 30hands και το mySimpleshow όπου οι μαθητές μπορούν να καταγράψουν την οθόνη δημιουργώντας έτσι τις δικές τους αφηγήσεις ή tutorials. Ενημέρωση: 04-01-2017 14:36 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία