Δημιουργήστε το δικό σας ιστολόγιο στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Ένη Μελιάδου - eni.meliadou@gmail.com


Με δημιουργικότητα και ενδιαφέρον εκπαιδευτικοί και μαθητές κατακτούν τον δικό τους χώρο στο διαδίκτυο μέσα από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.


Όλο και μεγαλύτερος αριθμός σχολείων συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές κοινότητες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και δημιουργούν το δικό τους ιστολόγιο. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν και να επικοινωνήσουν μέσα από ένα κοινό δίκτυο, που τους παρέχει ασφάλεια, διατηρώντας το δικό τους στίγμα και αναδεικνύοντας το έργο τους. Στις κοινότητες βρίσκουμε ομάδες που ενδιαφέρονται για κινηματογράφο, θέατρο, ψηφιακά μαθήματα, προγραμματισμό, και πολλά άλλα θέματα στα οποία μπορεί να συμμετάσχει ο κάθε εκπαιδευτικός. Από την άλλη οι μαθητές μέσα από τα σχολικά ιστολόγια αισθάνονται υπερήφανοι για την διαδικτυακή δραστηριότητα του σχολείου που συμβαδίζει με τις δικές τους επιθυμίες και μαθαίνουν να διαχειρίζονται την εικόνα του σχολείου στο διαδίκτυο. Βεβαίως παρέχονται όλες οι υπηρεσίες του Web 2.0 όπως ανάρτηση σχολίων, δυνατότητα για εμπλουτισμό με βίντεο και εικόνα. Επίσης η γλώσσα εργασίας είναι τα ελληνικά και αυτό διευκολύνει ιδιαίτερα παιδιά και εκπαιδευτικούς που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν έτοιμα ξενόγλωσσα εργαλεία.Ενημέρωση: 12-06-2011 21:50 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία