Βιντεοπαιχνίδι γίνεται επίσημο εργαλείο διδασκαλίας!


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Μαριάνα Πουτακίδου - marpout@gmail.com


Το Minecraft ένα από τα πιο δημοφιλή βιντεοπαιχνίδια παγκοσμίως, επελέγη να διατεθεί δωρεάν σε 200 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 30 βιβλιοθήκες στην Βόρεια Ιρλανδία. Υπολογίζεται ότι περίπου 50.000 παιδιά θα χρησιμοποιούν πλέον την ειδική εκπαιδευτική έκδοση του Minecraft με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.


Το εν λόγω βιντεοπαιχνίδι αξιοποιείται ήδη από 5.000 εκπαιδευτικούς σε 40 χώρες για τη διδασκαλία τεχνών, ιστορίας και προγραμματισμού.  Το MIT μάλιστα το χρησιμοποιεί για τη διδασκαλία κβαντομηχανικής.


Η επιμονή, η ανάληψη ρίσκου, η προσοχή στην λεπτομέρεια και η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, είναι κάποια μόνο από τα προσόντα που προσδοκάται να αναπτύξουν οι μαθητές με την χρήση του MinecraftEdu.Ενημέρωση: 27-03-2015 09:18 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία