Δημιουργώντας χάρτες


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΗ σχολική τυπική εκπαίδευση έχει προσαρμοστεί στις προκλήσεις αλλά και στις δυνατότητες της τεχνολογίας. Τα εργαλεία που μπορούν να ενσωματωθούν σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα είναι πολλά και συνεχώς αναπτύσσονται και άλλα.
Η κλασική διδασκαλία όπου ο εκπαιδευτικός αποτελούσε τον κεντρικό πρωταγωνιστή στην παροχή πληροφοριών έχει αλλάξει και έχει ανατραπεί με ζητούμενο πλέον στις μέρες μας οι μαθητές να αναλαμβάνουν αυτό τον ρόλο έτσι ώστε η διαδικασία αυτή να είναι πιο αλληλεπιδραστική. Για τον παραπάνω λόγο τα εργαλεία που προτιμώνται από τους εκπαιδευτικούς είναι τα ανοικτά εργαλεία που επιτρέπουν στους μαθητές να δημιουργούν και να διαχειρίζονται το περιεχόμενό τους.
Ένα εργαλείο που συνδυάζει ποικίλα εκπαιδευτικά οφέλη αλλά και ψηφιακές δεξιότητες και χρήση και άλλων κοινωνικών δικτύων είναι το VISITS Νέο παράθυρο. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει αλληλεπιδραστικούς χάρτες όπου μπορεί να ανεβάσει τις φωτογραφίες του από τα μέρη που ταξίδεψε από το Flickr ή να δημιουργήσει την προσωπική του διαδρομή με σχόλια και ιστορίες.


Ενημέρωση: 25-08-2014 14:12 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία