Ιστορίες και γεωγραφία


Κατηγορία: Εργαλεία
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΌπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν η αφήγηση και η διαδικασία της ειδικά όταν συνοδεύεται από τη δύναμη της εικόνας έχει αφαρμογή σε πολλά επίπεδα, εκπαίδευσης, δημοσιογραφίας, διαφήμισης αλλά και απλού διαμοιρασμού και κοινοποίηση της ιστορίας του χρήστη.


Στην εποχή μας είναι πολύ εύκολο να βρούμε ένα από τα πολλά εργαλεία που υπάρχουν και να δημιουργήσουμε σταδιακά την ιστορίας μας. Είναι βασικό όμως να υπάρχει αλληλεπίδραση αλλά και αυτή η ιστορία να δημιουργείται μέσα σε μία κοινότητα με ένα κοινό σημείο αναφοράς.
Το Odyssey είναι ένα νέο εργαλείο που μπορεί να δημιουργεί ο χρήστης την ιστορία του τουλάχιστον στη δοκιμαστική εφαρμογή του δωρεάν επενεργώντας σε ένα γεωγραφικό σημείο.
Έτσι ένας χάρτης μεματρέπεται σε ένα συναμικό πολυμεσικό εργαλείο χωρίς να χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις από τον χρήστη προκειμένου να δημιουργήσει και να διαμοιραστεί με άλλους χρήστες την ιστορία του.Ενημέρωση: 22-07-2014 16:25 | Αρχείο Κατηγορίας Εργαλεία