Η καλή χρήση της τεχνολογίας μπορεί να βελτιώσει την εκπαίδευση [έρευνα]


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Μαριάνα Πουτακίδου - marpout@gmail.com


Η διαδικτυωμένη κοινωνία και η καλή χρήση της τεχνολογίας μπορούν να αλλάξουν τις ζωές των πολιτών προς το καλύτερο και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Με αυτό το συμπέρασμα συμφωνεί η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος σχετικής έρευνας από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ELTRUN.


Η έρευνα κατέγραψε τις απόψεις δείγματος 1.040 πολιτών μέσω online ερωτηματολογίου κατά το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, οι τομείς στην Ελλάδα με την μεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση της τεχνολογίας είναι οι Δημόσιες Υπηρεσίες (70%), η Εκπαίδευση (60%) και η Υγεία (49%).

 

 

 

Αναλυτικότερα, η καλή χρήση της τεχνολογίας στον τομέα της εκπαίδευσης θα μπορούσε να φέρει βελτιώσεις, σε τομείς και με εργαλεία όπως παρακάτω:    • Ανοικτή πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο (από απόσταση, με χαμηλό ή καθόλου κόστος και από όλες τις συσκευές)

 

    • Σύνδεση με κοινότητες και τα πανεπιστήμια του εξωτερικού

 

    • Παρακολούθηση online μαθημάτων σε πανεπιστήμια

 Ενημέρωση: 14-02-2014 11:50 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες