Τα social media στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης!


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Μαριάνα Πουτακίδου - marpout@gmail.com


Πρόσφατα, η Babson Survey Research Group και η Pearson διεξήγαγε μια έρευνα σε περίπου 8.000 μέλη ΔΕΠ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη χρήση των social media στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα.


Ενώ φαίνεται ότι οι περισσότεροι καθηγητές έχουν υιοθετήσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην προσωπική ζωή τους, λιγότεροι το έχουν κάνει και επαγγελματικά. Επιπλέον, τα συναισθήματά τους σχετικά με τη χρήση των social media επαγγελματικά (μέσα και έξω από την τάξη), είναι ανάμεικτα.


   • Το επίπεδο της προσωπικής χρήσης των social media μεταξύ των διδασκόντων ( 70,3%), αντανακλά εκείνη του γενικού πληθυσμού.

  • 55% του διδακτικού προσωπικού χρησιμοποιεί τα social media σε επαγγελματικό πλαίσιο (οποιαδήποτε πτυχή του επαγγέλματός τους εκτός της διδασκαλίας), από 44,7%το προηγούμενο έτος.

  • Μόνο το 41% χρησιμοποιεί τα social media στην τάξη, αλλά η χρήση αυτή συνεχίζει να αυξάνεται  σταθερά από έτος σε έτος.

  • Εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με το απόρρητο.

  • Οι περισσότεροι καθηγητές συμφωνούν ότι η διαδραστική φύση των κινητών τεχνολογιών δημιουργεί καλύτερο περιβάλλον μάθησης και ότι ψηφιακή επικοινωνία έχει αυξήσει την επικοινωνία με τους μαθητές.

  • Τέλος, υπάρχει η πεποίθηση ότι οι κινητές τεχνολογίες μπορούν να αποσπούν την προσοχή και ότι έχουν οδηγήσει σε περισσότερες ώρες εργασίας και περισσότερο άγχος.Ενημέρωση: 01-11-2013 09:40 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες