Τα ψηφιακά μέσα βελτιώνουν τις συγγραφικές ικανότητες των μαθητών!


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Μαριάνα Πουτακίδου - marpout@gmail.com


Όταν κάποιος μαθητής στέλνει ένα tweet ή μοιράζεται ένα link, αυτό συμβάλλει στην "προσωπική έκφραση και δημιουργικότητα," σύμφωνα με μια νέα μελέτη για την τεχνολογία στην τάξη.


Η έρευνα έδειξε πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα κινητά τηλέφωνα και τα γραπτά μηνύματα μπορούν να βοηθήσουν την επόμενη γενιά. Διαπιστώθηκε πως τα ψηφιακά εργαλεία διευρύνουν το υλικό του ακροατηρίου και ενθαρρύνουν τους εφήβους να γράψουν πιο συχνά και σε περισσότερες μορφές από ό, τι συνέβαινε σε  προηγούμενες γενιές.


 


Υπάρχουν φυσικά και εκείνοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ανησυχούν ότι οι μαθητές δεν μπορούν να σχηματίσουν σύνθετες ιδέες πια και αγνοούν εντελώς τα πνευματικά δικαιώματα και τους κανόνες λογοκλοπής. Η μελέτη περιγράφει τις μοναδικές προκλήσεις της γραφής διδασκαλίας στην ψηφιακή εποχή και καταλήγει στο συμπέρασμα  πως υπάρχει η ανάγκη καλύτερης εκπαίδευσης των μαθητών για θέματα όπως η λογοκλοπή και η σωστή χρήση.Ενημέρωση: 19-07-2013 08:01 (Δημιουργία: 18-07-2013 21:48) | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες