Εκπαιδευτική τεχνολογία και η σύγχρονη πραγματικότητα


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Πολλά σχολεία εντάσσουν στο αναλυτικό τους πρόγραμμα εκπαιδευτικές δράσεις και παρεμβάσεις που αφορούν τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση με στόχο όχι της απόκτηση τεχνικών γνώσεων αλλά την καλλιέργεια μίας ψηφιακής συμπεριφοράς.


Στο άρθρο που ακολουθεί της Katie Lepi παρουσιάζεται  σε έναν πολύ ενδιαφέρον Infographic ποια είναι η σημερινή κατάσταση για τη χρήση της τεχνολογάις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκιμένα μία στατιστική και οτπικη αποτύπωση της κατάστασης.

 

Το 86%των εφήβων δηλώνουν πως θα αγοράσουν μία κινητή συσκευή και συγκεκριμένα Smartphone. Μόνο το  15% από τα μαθήματα και τα σχέδια εργασίας που εφαρμόζονται στο σχολείο με βάση τη ψηφιακή εκπαίδευση απευθύνονται σε όλες τις γνωστικές περιοχές του Αναλυτικού προγράμματος, ενώ το 18% της διδασκαλίας αφορά την τεχνολογική εκπαίδευση που σχετίζεται με την αντιμετώπιση της ψηφιακής εκπαίδευσης ως τεχνική. Σημαντικό είναι πως το 53% των σχολείων δηλώνουν πως χρησιμοποιούν ειδικό λογισμικό για την ασφάλεια των δικτύων τους αλλά και κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών. Σημαντικό είναι πως στην εποχή του Διαδικτύου 2ης γενιάς μόνο το  3% των σχολείων δηλώνουν πως χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία και πλατφόρμες για ανάθεση εργασιών, για διαδικτυακή συνεργασία και για μάθηση εξ’ αποστάσεως.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες στο infographic που ακολουθεί.Ενημέρωση: 10-04-2013 15:22 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες