Εκπαίδευση και νέες κινητές συσκευές


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η τεχνολογία και η εκπαίδευση είναι πλέον γεγονός πως συμβαδίζουν και συμπορεύονται. Οι εξελίξεις της τεχνολογίας επηρεάζουν και εμπλουτίζουν τη διαδικασία της εκπαίδευσης έτσι συνέβη και με τις νέες κινητές συσκευές όπως το ipad και τα tablet.
Εκπαιδευτικοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και συγκεκριμένα από τη Μινεσότα και από το σχολείο Burnsville-Eagan-Savage εφάρμοσαν ένα εκπαιδευτικό σχέδιο που αφορούσε στη διερεύνηση των θετικών αποτελεσμάτων της τεχνολογίας στην εκπαίδευση από τις κινητές συσκευές.
Ειδικότερα, για το διάστημα 6 μηνών περίπου 80 εκπαιδευτικοί εξέτασαν πως η χρήση του ipad μπορεί να βελτιώσει την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών.
Ο Rachel Gorton, ο συντονιστής του εκπαιδευτικού του προγράμματος "Improving Student Achievement Through Technology" τονίζει πω;ς στόχος ήταν να δουν πως βελτιώνει και αν βελτιώνει τη διαδικασία αλλά κυρίως και πόσο χρόνο χρειάζεται να απασχολούνται οι μαθητές.
Σύμφωνα, λοιπό, με τους εκπαιδευτικούς Kelly Lundquist και Patty Herkenhoff, τα διευκολυνθούν να μελετήσουν και να μάθουν δύσκολα γνωστικά αντικείμενα όπως τα μαθηματικά γιατί πολλές εφαρμογές των συσκευών αυτών τους έδωσαν δυνατότητες παιγνιώδους μάθησης, επανάληψης και δοκιμών.
Αυτά και άλλα αποτελέσματα αυτής της έρευνας παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση του σχολείου στους γονείς των μαθητών.


Ενημέρωση: 21-03-2013 09:20 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες