Στροφή στη διά βίου μάθηση


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Σύμφωνα με ένα ενδιαφέρον άρθρο του Απόστολου Λακασά στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (13-4-2011) που αναφέρεται σε πρόσφατες έρευνες για τη δια βίου μάθηση στη χώρα μας, η εργασιακή ανασφάλεια και ο φόβος μήπως οι τεχνολογικές εξελίξεις απαξιώσουν το αντικείμενο εργασίας τους οδηγούν όλο και περισσότερους Έλληνες στα προγράμματα διά βίου μάθησης.


Σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων βεβαιώνει αυτή ακριβώς την άποψη. Συγκεκριμένα, το άρθρο αναφέρεται στο ενδιαφέρον της ελληνικής κυβέρνησης να εναρμονίσει τα σχετικά προγράμματα δια βίου μάθησης που αναπτύσσονται στην χώρα μας με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές οδηγίες. Άλλωστε σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε η δια βίου μάθησης έχει τεθεί ως πρωταρχικός στόχος. Στο άρθρο του ο Απόστολος Λάκασας παραθέτει τα πολύ σημαντικά στατιστικά στοιχεία που αναφέρουν πως ένας στους δύο Ελληνες άνω των 18 ετών επιθυμεί να συμμετάσχει το επόμενο έτος σε κάποια διαδικασία μη τυπικής διά βίου μάθησης, για να αυξήσει τις γενικές του γνώσεις (52%), για προσωπική ευχαρίστηση (26%), για να βελτιώσει την απόδοσή του στην εργασία (26%). Αντίθετα, οι βασικότεροι λόγοι όσων δεν προτίθενται να συμμετάσχουν είναι η έλλειψη χρόνου (28%) ή ενδιαφέροντος (22%) και η ηλικία (20%). Εως τώρα σχεδόν οι 6 στους 10 έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα μη τυπικής διά βίου μάθησης και οι 4 στους 10 το έκαναν για επαγγελματικούς λόγους. Εξ αυτών, οι περισσότεροι είναι έως 34 ετών (64%), με ανώτερη μόρφωση (72%), μισθωτοί (71% του δημόσιου και 64% του ιδιωτικού τομέα). Παρακολούθησαν μαθήματα, σεμινάρια ή συνέδρια σχετικά με τις κοινωνικές επιστήμες (25%), την οικονομία (19%), τις νέες τεχνολογίες (18%).Ενημέρωση: 12-05-2011 17:51 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες