Γονείς και μαθητές τι πιστεύουν τελικά;


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η τεχνολογία είναι ένα σπουδαίοι εργαλείο σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας. Ο τρόπος που χρησιμοποιείται μπορεί να την μετατρέψει σε ένα δυναμικό εργαλείο μάθησης ή απλά σε ένα εποπτικό μέσο παρακολούθησης.
Ο Corey Murray στο άρθρο του παραθέτει τις απόψεις των γονέων αλλά και των μαθητών σχετικά με τη χρήση και την ένταξη της τεχνολογίας στο σχολείο και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Project Tomorrow, που υποστηρίζει την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διδασκαλίας και διαδικασίας με την τεχνολογία διεξήγαγε μία έρευνα όπου χρησιμοποιήθηκε δείγμα περισσοτέρων από 416,000 μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και διευθυντών εκφράζοντας τις απόψεις τους για την επίδραση της τεχνολογίας στο σχολείο.
Επιγραματικά αναφέρονται κάποια από τα συμπεράσματα της έρευνας:
57 % των μαθητών πιστεύει πως η χρήση εικονικών περιβαλλόντων μάθησης τους επιτέπει να εργάζονται και να μαθαίνουν με τον δικό τους ρυθμό.
Το 63% γονέων από μαθητές από το νηπιαγωγείο μέχρι την πέμτη τάξη είναι δεκτικοί στο να αγοράζουν μία φορητή συσκευή για να την χρησιμοποιεί το παιδί στο σχολείο. Αντίστοιχα γονείς μεγαλύτερων τάξεων θα αγόραζαν μία τέτοια συσκευή σε ποσοστό που φθάνει το 70%.
Διαβάστε παρακάτω ολόκληρο το άρθρο το οποίο πραγματικά απεικονίζει μία σύχρονη πραγματικότητα και αναγακιότητα στην εκπαίδευση.


Ενημέρωση: 19-06-2012 12:02 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες