Επαγγελματική αποκατάσταση και τεχνολογία


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Το ότι οι νέοι αγαπούν την τεχνολογία και όλες τις νέες εφαρμογές που τους δίνουν νέες δυνατότητες επικοινωνίας και έκφρασης είναι αναμφισβήτητο γεγονός.
Ωστόσο, πιστεύουν πως η τεχνολογία και τα νέα γνωστικά πεδία που δημιουργούνται γύρω από αυτή μπορούν να δημιουργήσουν και ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης;
Στο άρθρο του ο Zach Walton εξηγεί πως ενώ οι νέοι λατρεύουν να ασχολούνται με την τεχνολογία και τα προϊόντας της σε καθημερινή βάση δεν θεωρούν όμως πως η επαγγελματική ενασχόλησή τους με τις νέες τεχνολογίες μπορεί να είναι προσοδοφόρο επάγγελμα και επικερδές.
Συγκεκριμένα, μία προσφατη έρευνα από τον ιστοχώρο CompTIA αναφ'ερει πως το 97% των ερωτηθέντων λατρεύουν την τεχνολογία αλλά μόλις οι μισοί και λιγότεροι θεωρούν πως μπορεί η τεχνολογία να τους εξασφαλίσει και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι ερωτηθέντες μάλιστα θα χαρακτηρίζονταν ως δεινοί χρήστες της τεχνολογίας με γνώσεις για τα τελευταία gadgets και χρήστες των περισσότέρων γνωστών εργαλείων και κοινωνικών δικτύων.
Έτσι από τους έφηβους που ρωτήθηκαν μόνο το 18% απάντησαν πως θα τους ενδιέφερε να ασχοληθούν επαγγελματικά με τι νέες τεχνολογίες.
Και αυτό γιατί οι περισσότεροι έφηβοι σχετίζουν τις σπουδές στην τεχνολογία με την πολύ καλή γνώση των μαθηματικών και γενικότερα των θετικών επιστημών.


Ενημέρωση: 18-06-2012 11:03 (Δημιουργία: 17-06-2012 22:15) | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες