Δικτυωμένοι και στην τρίτη ηλικία


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Όταν μιλάμε για διαδίκτυο και κυρίως για χρήστες του διαδικτύου το μυαλό μας συνήθως παέι σε εκπροσώπους της νέας γενιάς και παιδιά. Ωστόσο με το διαδίκτυο να μετράει πάνω από εικοσαετία είναι λογικό το προφίλ των χρηστών του να έχει αλλάξει.


Σε πρόσφατη έρευνα από το Pew το 53% ατόμων 65 ετών και άνω χρησιμοποιούν καθημερινά το διαδίκτυο. Όπως φαίνεται από την έρευνα η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα πριν τη συνταξιοδότησή της προφανώς απέκτησε τη στοιχειώδη κατάρτιση στους υπολογιστές και στη χρήση του διαδικτύου. Μάλιστα το 70% είναι στο διαδίκτυο σε καθημερινή βάση με πιο δημοφιλείς εφαρμογές το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αλλά και τη χρήση των κοινωνικών δικτύων όπως το Facebook και το LinkedIn. Βασικός παράγοντας στην ανοδική χρήση του διαδικτύου από ανθρώπους τρίτης ηλικίας είναι και η αυξημένη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Στον ιστοχώρο του Pew μπορείτε να διαβάσετε όλη την έρευνα.Ενημέρωση: 12-06-2012 08:51 (Δημιουργία: 11-06-2012 21:03) | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες