Πώς χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί τα ψηφιακά παιχνίδια;


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.comΤα ψηφιακά παιχνίδια χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρονια στην εκπαίδευση. Πολλές φορές μάλιστα αναζητούμε μονο τα παιχνίδια που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς αγνοώντας πως όλα μπορούν να μετατραπούν σε εκπαιδευτικό εργαλείο.


Το άρθρο που ακολουθεί παρουσιαζει την έρευνα του κέντρου Joan Ganz Cooney Center που πραγματοποιήθηκε σε παιδιά νηπιαγωγείο έως τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού και σχετίζεται με τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τα ψηφιακά παιχνίδια στην σχολική αίθουσα. Από τα αποτελέσματα της έρευνας που προέκυψε είναι πως οι εκπαιδευτικοί που αισθάνονται πιο άνετα να χρησιμοποιήσουν τα ψηφιακά παιχνίδια τα χρησιμοποιούν και πιο συχνα στην σχολική αίθουσα. Έτσι περίπου το 32% χρησιμοποιούν τα παιχνίδια 2ή 4 φορές την εβδομάδα ενώ μόλις το 18% τα χρησιμοποιούν κάθε μερα. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός πως το 70% των εκπαιδευτικών συμφωνούν πως τα ψηδιακά παιχνίδια αποτελούν ένα ισχυρό κίνητρο για τους μαθητές με αποτέλεσμα να είναι πιο ενεργοί στη συμμετοχή και πιο δεκτικοί στους εκπαιδευτικούς στόχους των αναλυτικών προγραμμάτων. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε την έρευνα.Ενημέρωση: 04-06-2012 10:45 (Δημιουργία: 03-06-2012 19:31) | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες