Μαρτυρίες 26 πρωτοπόρων Ελλήνων εκπαιδευτικών


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Είναι πολύ σημαντικό οι προσπάθειες αλλά και τα έργα της εκπαιδευτικής κοινότητας να δημοσιοποιούνται γιατί είναι πιο χρήσιμο να μελετάμε και να ερευνούμε τις εντυπώσεις θετικές ή αρνητικές συναδέρφων που προσπάθησαν ενεργά να εντάξουν τα εργαλεία και τιε δυνστότητες του Ιστού 2ης γενιάς στην σχολική αίθουσα.


Όπως αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση στο ιστολόγιο του εκπαιδευτικού Νίκου Μιχαηλίδη στα πλαίσια του μαθήματος «Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση» (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ) κατά το εαρινό εξάμηνο 2011 πραγματοποιήθηκε έρευνα με τη συνδρομή όλων των φοιτητών του μαθήματος. Ο σκοπός της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας ήταν η συλλογή και ανάλυση μαρτυριών ενεργών εκπαιδευτικών κυρίως από τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι ξεχώρισαν μέσα από την ενασχόλησή τους με τις web 2.0 τεχνολογίες και τη δημιουργική χρήση τους στην εκπαιδευτική πρακτική τους. Υπεύθυνος καθηγητής ήταν ο Παλαιγεωργίου Γιώργος ο οποίος μαζί με την ομάδα των φοιτητών που ασχολήθηκαν για την εκπόνηση της έρευνας και συγκεκριμένα μαζί με τους Γραμματικοπούλου Αθηνά και Νίκα Παναγιώτα συγκέντρωσαν τις εμπειρίες 26 εκπαιδευτικών που συμμετείχαν. Διαβάστε στη συνέχεια ολόκληρο το τελικό κείμενο (σε μορφή eBook) με τις μαρτυρίες των εκπαιδευτικών.Ενημέρωση: 02-05-2012 10:39 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες