Χρησιμοποιούν οι φοιτητές τα συλλογικά δίκτυα για εκπαιδευτικούς σκοπούς;


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Σε έρευνα που δημοσιεύτηκε από το ebrary τον Φεβρουάριο 2012 οι ερωτηθέντες μαθητές και φοιτητές αποτύπωσαν τον τρόπο που οι ίδιοι χειρίζονται τα κοινωνικά δίκτυα.
Μπορεί να γίνεται λόγος για την εκπαιδευτική πλευρά των κοινωνικών δικτύων και των νέων συλλογικών μέσων, ωστόσο όλες αυτές οι συζητήσεις είναι σε αρχικό στάδιο και η αλλήθεια είναι πως δεν υπάρχει οργανωμένη εκπαιδευτική κοινή πολιτική σε εκπαιδευτικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Οι μαθητές και ποι φοιτητές όμως χρησιμοποιούν καθημερινλα τα κοινωνικά δίκτυα σε μεγάλο αριθμό, έχουν όμως συνδέσει τις χρήσεις του και με την εκπαιδευτική διαδικασία;
Στην παρακάτω έρευνα οι μαθητές απάντησαν σε μεγάλο ποσοστό πως για αυτούς η χρήση των κοινωνικών δικτύων είναι συνώνυμο με την επικοινωνία με τους φίλους τους και σε λιγότερο ποσοστό επικοινωνία με το εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκονται ή επικοινωνία με τον καθηγητή τους.
Διαβάστε παρακάτω την έρευνα και τον τρόπο χρήσης των συλλογικών μέσων από τους ίδιους τους νέους.


Ενημέρωση: 10-04-2012 09:59 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες