Πρόσκληση συμμετοχής σε Ευρωπαϊκή Έρευνα για τη διαμόρφωση της εκπαίδευσης STE(A)M στην Ευρώπη


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Το έργο SEER επιδιώκει την ενίσχυση της εκπαίδευσης STE(A)M στην Ευρώπη. Για το σκοπό αυτό, διαμορφώθηκε ένα ερωτηματολόγιο (και στα Ελληνικά), το οποίο επιδιώκει να διερευνήσει τις παρούσες στάσεις αλλά και ανάγκες των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ως προς την υλοποίηση της εκπαίδευσης STE(A)M σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα και τύπους εκπαίδευσης . 


Στην έρευνα μπορούν να συμμετάσχουν:

  • Υποψήφιοι - μελλοντικοί εκπαιδευτικοί ή φοιτητές/τριες

  • Εν ενεργεία εκπαιδευτικοί ή εκπαιδευτές/τριες όλων των βαθμίδων και τύπων εκπαίδευσης 

  • Στελέχη Εκπαίδευσης (Συμβούλους Εκπαίδευσης, Διευθυντές/ντριες ή Προϊσταμένους εκπαιδευτικών οργανισμών όλων των βαθμίδων και τύπων εκπαίδευσης

και να συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του Οδικού Χάρτη για το μέλλον της εκπαίδευσης STE(A)M.

  • Η έρευνα διατίθεται στα Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά και Ιταλικά.
  • Διαθέσιμη μέχρι 30 Νοεμβρίου 2023

 

Για να συμμετέχετε στην έρευνα ακολουθείστε τον σύνδεσμο: https://survey.daissy.eap.gr/index.php/716755

  • Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί σταδιακά, αποθηκεύοντας προσωρινά, ότι έχετε κάνει μέχρι εκείνο το σημείο ανάλογα με το χρόνο που θα έχετε.

 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μέρος του έργου SEER. Το έργο SEER: "The STE(A)M Education European Roadmap" (“Ο δρόμος της Ευρώπης προς την Εκπαίδευση STE(A)M”) έχει ως στόχο να παράγει μια σειρά από οδικούς χάρτες οι οποίοι θα ανοίξουν το δρόμο για τις πολιτικές και θεσμικές αλλαγές που είναι απαραίτητες για τη μεγάλης κλίμακας εφαρμογή και ενσωμάτωση της εκπαίδευσης STE(A)M στην Ευρώπη. Το έργο SEER συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος EU Horizon (HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-70 – HORIZON-CSA) και συντονίζεται από το European Schoolnet. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.scientix.eu/projects/steam-partnerships/the-seer.

Ετικέττες: έρευνα, STEAM, stem


Ενημέρωση: 07-11-2023 08:12 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες