Το κίνημα των "δημιουργών" και στην εκπαίδευση


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η νέα κατέυθυνση ενσωμάτωησης δραστηριοτήτων STEM αλλά και η διερευνητική διαδικασία της μάθησης αυτής δημιούργησε μία νέ ατάση συνδυασμού τεχνολογίας και δημιουργικών κατασκευών χρηστικού σκοπού.

Ενήλικες αλλά και κυρίως παιδιά δείχνουν να ενδιαφέρονται ιδιαίτερα στο να "κατασκευάσουν" με απλά υλικά όπως φελός και χαρτόνι χρηστικές και μη συσκευές όπως ένα ρομπότ ή ένα φάρο. 


Το κίνημα των δημιουργών όπως είναι ευρέως γνωστό αρχίζει να κερδίζει το ενδιαφέρον ατόμων, ομάδων αλλά και φορέων. Σταδιακά διάφορα τέτοια εργαστήρια ενσωματώνονται στην σχολική πραγματικότητα δημιουργώντας μία ενδιαφέρουσα δυναμική από πλευράς ενδιαφέροντος των μαθητών αλλά παραμένοντας ακόμα μη επαρκώς μελετημένα. Είναι λοιπόν σημαντικό ότι τα πρώτα δέιγματα χρήσης των εργαλείων αυτών στο σχολείο έχουν δείξει θετικά αποτελέσματα από επίπεδο καλλιέργειας της δημιουργικότητας, ανάπτυξης συνεργατικών ικανοτήτων αλλά και απόκτησης βασικών τεχνολογικών ικανοτήτων.

Ειδικότερα, από τον Αύγουστο 2017 έως τον Ιουλίο 2018, το Πανεπιστήμιο  Macquarie και συγεκριμένα το Τμήμα Παιδαγωγικών σπουδών συνεργάστηκε με τρία δημόσια σχολεία αλλά και με το  Makers Empire προκειμένου να διεξάγει μία έρευνα σχετική με τα εκπαιδευτικά οφέλη του κινήματος σε αυτή την ηλικία. 

Το αντικείμενο της έρευνας εστίασε στη χρήση εκτυπωτών τριασδιάστατης εκτυπωσης καθώς και στην κατασκευή συγκεκριμένων αντικειμένω και στο πως αυτά οφέλησαν εκπαιδευτικά τους μαθητές. Στην έρευνα αυτή συνεργάτηκαν οι εκπαδιευτικοί των σχολείων οι οποίοι σύμφωνα με την έρευνα μέσα από αυτό το πρόγραμμα αισθάνθηκαν περισσότερο ικανοί να χειριστούν αυτοί την τεχνολογί και περισσότερο πρόθυμοι να ενσωματώσουν τέτοιες δραστηριότητες στην τάξη τους. Σημαντικό είναι πως το σύνολο των μαθητών ενεπλάκη ενεργα σε όλες τις δραστηριότητες καλλιερώντας πέρα από τις τεχνολογικές τους γνώσεις μία πληθώρα συνεργατικών δεξιοτήτων αλλά και τη διάθεση να εμπλακουν στην επίλυση ρεαλιστών προβλημάτων βρίσκοντας λύσεις. Ενημέρωση: 27-11-2018 00:48 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες