Η δύναμη της αφήγησης


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η ιστορία, η αφήγηση και ακρόασή της έχουν μία ιδιαίτερη δύναμη και επιρροή στην πνευματική, συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη του ανθρώπου. Η ανάγκη να ακούμε και να δημιουργούμε ιστορίες είναι εμφανής από την πρώτη μέρα της ζωής του ανθρώπου. 


Ειδικότερα, η ιστορία και το παραμύθι είναι ένας ασφαλής συναισθηματικός χώρος για τα παιδιά που μπορούν μέσα σε αυτόν να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους, τη φαντασία τους, τους φόβους τους αλλά και τα συναισθήματά τους. Μία πρόσφατη έρευνα αποδεικνεύει πως ειδικά για τα παιδια προσχολικής ηλικίας η ιστορία αποτελεί ένα διεγερτικό της εγκεφαλικής τους λειτουργίας. Όμως στη συγχρονη εποχή ποιο είδος ιστορίας ειναι το καταλλητερο; 

Όπως αναδημοσιεύει στο άρθρο του ο Youki Terada σύμφωνα με την έρευνα ένα παό τα είδη αφήγησης είναι αυτό που ενισχύει περισσότερο την πνευματική ανάπτυξη του παιδιού σύμφωνα με οσα φάνηκαν με τη χρήση fMRI (=Functional Magnetic Resonance Imaging ή Λειτουργική Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού). Στο δείγμα της έρευνας διαβάστηκαν τρία είδη ιστοριών, μόνο ακουστικές ιστορίες, ιστορίες εικόνων και ιστορίες κινούμενων σχεδίων. Μέσα από αυτή τη διαδικασία αποδείχθηκε πως το καταλληλότερο μέσο ήταν οι ιστορίες με εικόνες που δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να κατανοήσουν και τον προφορικό λόγο του αφηγητή αλλά και το οπτικό ερέθισμα της εικόνας δημιουργώντας μία μέτριας ένταση ερεθίσματος στον εγκέφαλο. Ενημέρωση: 19-06-2018 02:51 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες