Γονείς, παιδιά και νέες τεχνολογίες


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η νέα γενιά είναι εξοικειωμένη με τις νέες τεχνολογίες, θεωρώντας ότι αποτελούν μία αυτονόητη παρουσάι στο πραγματικό τους περιβάλλον. Η χρήση τους από παιδιά, νέους αλλά και βρέφη είναι πλέον γεγονός. Το πως η κάθε γενιά αντιλαμβάνεται τη χρήση αυτή είναι μία παράμετρος που αποτυπώνεται σε διάφορες έρευνες. 


Στον ιστοχώρο Better internet for kids δημοσιεύεται η έρευνα που διεξήχθη από το  European Commission's Joint Research Centre (JRC), σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου αλλά και των ψηφιακων συσκευών από παιδιά ηλικίας από 0-8 ετών.

Στόχος ήταν να μελετηθούν οι προτιμήσεις αλλά και οι συνήθειες των παιδιών και του οικογενειακού περιβάλλοντός με επίκεντρο κυρίως πως τα παιδιά της μικρής ηλικίας διαχειρίζονται αυτές τις νέες ψηφιακές συσκευλες.

Τα γενικά συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν πως οι γονείς έχουν αμφιλεγόμενες απόψεις. Αφενός αναγνωρίζουν τα οφέλη του διαδικτύου για την καλλιέργεια των παιδιών, αφετέρου αισθάνονται ανεπαρκείς να παρέχουν υποστήριξη σε θέματα χρήσης αλλά και ασφάλειας. Ωστόσο, παρά τις ανησυχίες τους συνεχίζουν να τηρούν μία διαλεκτική στάση βασιζόμενοι στο διάλογι για τον τρόπο χρήσης των συσκευών.

Τα παιδιά από την άλλη πλευρά έχουν συνδέσει τη χρήση των συσκευών αυτή με τις σχολικές εργασίες ενώ παρουσιάζονται ως απαιτητικοί καταναλωτές σε θέματα ποιότητας συσκευών αφού πλέον είναι ενεργοί χρήστες καιπαραγωγοί περιεχομένου. 

Σε αυτό το κενό ανάμεσα σε γονείς και παιδιά ο ρόλος του σχολείου κρίνεται απαραίτητος και υποβοηθητικός.

 

 Ενημέρωση: 26-09-2017 07:36 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες