Δημοκρατία στα σχολεία


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η εκπαίδευση δέχεται αλλαγές και βελτιώσεις όπως άλλωστε είναι φυσικό προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών. Οι μαθητές άλλωστε θα έπρεπε να είναι αυτοί που σε μεγάλο βαθμό θα έπρεπε να προτείνουν και να συμμετέχουν στον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών πρακτικών. 


Με γνώμονα και βασικό στόχο να ακουστεί η φωνή των μαθητών ώστε η εκπαδιευτική πολιτική να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους την άνοιξη του 2017 πραγματοποιήθηκε έρευνα με πρωτοβουλία του Συνήγορου του Παιδιού και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε 377 γυμνάσια και λύκεια όλης της χώρας.

Μέσα από την έρευνα η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του συνήγόρου του Παιδιού διαφαίνεται η ανάγκη για ουσιαστικό ρόλο του μαθητικού συμβουλίου και ενεργή εμπλοκή των μαθητών σε κάθε σημαντική απόφαση για τη λειτουργία του σχολείου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 60% των ερωτηθέντων μαθητών που απάντησαν σε ερωτηματολόγια συμφωνεί ότι για να εκπροσωπούνται όλες οι τάξεις και τα τμήματα στο μαθητικό συμβούλιο του σχολείου, αυτό είναι καλύτερο να αποτελείται από τους πρώτους/τις πρώτες σε ψήφους από κάθε τμήμα (αυτή η πρόταση έχει διατυπωθεί από μαθητές στον Συνήγορο). Ο θεσμός του μσθητικού συμβουλίου αναγαγεται σε σημαντικό παράγοντα και οι δημοκρατικές διαδικασίες είναι αυτές που θα συντελέσουν στην αναδιαμόρφωση του σχολικού κλίματος. 

 Ενημέρωση: 19-09-2017 05:53 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες