Γραμματική με ψηφιακή αφήγηση


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Είναι βασικό να αναζητηθούν νέοι τρόποι εκπαίδευσης που να απαγκιστρώνονται από την παραδοσιακή διδασκαλία επιτρέποντας στους μαθητές να γίνουν συνδημιουργοί και ενεργοί συμμετέχοντες στη μαθησιακή πορεία.


Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο   στο άρθρο του,  εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δηλώνουν πως οι μαθητές κυρίως στην ηλικία των 7 ετών δεν μπορούν να δημιουργήσουν μία ιστορία προφορική ή γραπτή με ευκολία. Έτσι έχει παρατηρηθεί πως ενώ οι μαθητές γνωρίζουν τα γραμματικά φαινόμενα αδυνατούν και άλλες φορές αγχώνονται να ολοκληρώσουν ή και να αφηγηθούν μία δική τους ιστορία.

Όπως πρόσφατα δημοσιεύτηκε και σε μία έρευνα των TIMES οι μαθητές δεν έχουν άνεση στο να αφηγηθούν μία ιστορία γιατί ουσιαστικά ποτέ δεν εξοικειώθηκαν στην αφήγηση αφού στο αναλυτικό πρόγραμμα δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα γραμματικά φαινόμενα απόκομμένα από ένα προσωπικό κείμενο και τη διαδικασία συγγραφής του.

Ωστόσο, όπως αναφέρει  ο   τα παιδιά ενώ θεωρούνται φυσικοί αφηγητές λογω της φαντασίας τους συχνά δεν διαθέτουν τη δεξιοτεχνία και την τεχνική της αφήγησης. Ο ίδιος έχοντας αυτό στο μυαλό διδάσκει την αφήγηση μέσα από την οποία ενδυναμώνει και τη διδασκαλία των γραμματικών φαινομένω αφού η διαδικασία συγγραφής και δημιουργίας μίας ιστορίας προϋποθέτει τη χρήση πολύπλευρων γνώσεων και ουσιαστικά με πιο δημιουργικό τρόπο πετυχαίνει την επίτευξη και των γλωσσικών γραμματικών στόχων. Ενημέρωση: 23-05-2017 22:54 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες