Ηλικία και σχολική εκπαίδευση


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η προσχολική αγωγή αποτελεί το πρώτο και θεμελιώδη λίθο της εκπαιδευτικής και μαθησιακής διαδικασίας. Ωστόσο, αποτελεί και ένα πεδίο έρευνας και αμφισβήτησης σε σχέση με την ηλικία έναρξης της εγκύκλίας μόρφωσης.


 


Ειδικότερα, σε άρθρο που δημοσιελύεται στη NEW DAILY από τον  αναφέρεται στην σκανδιναβική έρευνα με τίτλο The Gift of Time? School Starting Age and Mental Health των Thomas S. Dee, Hans Henrik Sievertsen σύμφωνα με την οποία η ηλικία έναρξης της σχολικής ζωής επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την μετέπειτα εξέλιξη οικονομικά και ακαδημαϊκά των μαθητών.


Η καθυστέρηση έναρξης κατά ένα χρόνο σύμφωνα με την έρευνα βοηθάει στην αντιμετώπιση και στη μείωση μαθησιακών δυσκολιών όπως έλλειψη προσοχής ή υπερκινητικότητα. 


Πολλί ερευνητές υποστηρίζουν ότι εκτός από την ηλικία έναρξης του σχολείου βασικό στοιχείο είναι η υλικοτεχνική υπόδομή και οργάνωση της παιδείας. Επιπλέον ο Sam Page, ο γενικός γραμματέας προσχολικής εκπαίδευσης της Αυσταρλίας υποστηρίζει πως η καθυστέρηξη ένταξης σε σχολικό περιβάλλον σε παιδιά που παρουσιάζουν στοχεία υπερκινητικότητας μπορεί να προκαλέσει ακριβώς το αντίθετο δηλαδή διόγκωση του προβλήματος.


Οι διαφωνίες και οι έρευνες είναι πολλές και διαφορετικές ωστόσο συμφωνούν σε ένα συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να αναδιοργανωθεί η προσχολική εκπαίδευση με τη συμμετοχή όλων εκπαιδευτικών παιδιών και γονέων προκειμένου να σχεδιαστεί ένα ολιστικό πρόγραμμα βασισμένο στις συναισθηματικέ και γνωστικές ανάγκες των παιδιών. Ενημέρωση: 29-10-2015 00:17 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες