Ώρες και μέρες σχολικής φοίτησης


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Ο χώρος της εκπαίδευσης αλλάζει και ακολουθεί την πορεία της πολιτιστικής, οικονομικής και τεχνολογικής εξέλιξης της κοινωνίας. Είναι απόλυτα λογικό έρευνες να αναζητούν λύσεις σε σύγχρονα εκπαιδευτικά προβλήματα όπως η σχολική αποτυχία καθώς και η σχολική διαρροή.


Στο άρθρο της η Lucy Rycroft-Smith πρώην καθηγήτρια αναρωτιέται αν σχετίζεται η σχολική αποτυχία με τη πενθήμερη σχολική παρακολούθηση ύστερα από πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε το καλοκαίρι. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή η παρακολούθηση τεσσάρων ημερών και όχι πέντε αποδείχθηκε πως βελτίωσε τη σχολική επίδοση και απόδοση των μαθητών στα σχολεία του Κολοράντο που εφαρμόστηκε. Καθηγητές και μαθητές έδειξαν καλύτερα αποτελέσματα ειδικά οι μαθητές στις γνωστικές περιοχές της γλώσσας και των μαθηματικών και οι εκπαιδευτικοί στη μείωση του άγχους. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν λιγότερα ποσοστά απουσιών αν και υπήρξε δυσκολία στους εργαζόμενους γονείς αφού δεν μπορούσαν να καλύψουν όλοι την οικονομική δυσκολία που προέκυψε από τη μία αυτή λιγότερη μέρα σχολείου. Είναι βασικό όμως αποτέλεσμα και εγείρει ποικίλα ερωτήματα η θετική μαθησιακή ανταπόκριση των παιδιών στην τετραήμερη σχολική παρακολούθηση για το πως θα διαμορφωθεί η εκαπιδευτική πολιτική στις μέρες μας.Ενημέρωση: 14-09-2015 16:18 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες