Τεχνολογική απεξάρτηση πρόκληση ή όχι


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως γύρω από τον τρόπο ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδικασία και όχι πλέον στις μέρες μας στην ενδυνάμωση της αναλογικής εμπειρίας.


Στο άρθρο που αναδημοσιεύεται σήμερα ο Ki Sung αναφέρει πως έφηβοι μαθητές προσφέρθηκαν να πραγματοποιήσουν ένα πείραμα που προϋποθέτει την αποχή από το κινητό και όλες τις φορητές συσκευές.
Έτσι αφού έστειλαν τα τελευταία μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα που είναι μέλη παρέδωσαν το κινητό τους μέσα σε ένα φάκελο. Μέρος του πειράματος αυτού ήταν και εθελοντές γονείς και εκπαιδευτικοί με στόχο να καταδείξουν πως η τεχνολογία πολλές φορές αποτελεί διάσπαση από άλλες δραστηριότητες και κυρίως από την επικοινωνιακή διάσταση του κάθε ατόμου.
Πολλοί μαθητές με το πέρας του πειράματος συνειδητοποίησαν πως έγιναν πιο κοινωνικοί αφού μην έχοντας τηλέφωνα και συσκευές για επικοινωνία στράφηκαν στον παλιό αναλογικό τρόπο, άλλοι διαπίστωσαν πως το σχολείο έμοιαζε σαν να βρίσκεται σε αναμονή και άλλοι πως βρήκαν άλλους τρόπους να γεμίσουν τον χρόνο τους.
Επιπλέον, αυτή η απεξάρτηση άλλαξε τον τρόπο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης και με την οικογένειά τους αφού χωρίς τεχνολογία η μόνη καλή πηγή πληροφοριών είναι πάντα οι γονείς για την εργασία του σχολείου. Ένα ενδιαφέρον πείραμα που σίγουρα αποτελεί έναυσμα και για τη συνέχιση των δράσεων αλλά και των παρατηρήσεων των αποτελεσμάτων πυροδοτώντας βιωματικά πλέον ερωτήματα και στους ίδιους του έφηβους για τη χρήση της τεχνολογίας.Ενημέρωση: 09-03-2015 00:32 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες