Ποιοι και γιατί χρησιμοποιούν τελικά το διαδίκτυο στην Ελλάδα;


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Ποιοι είναι οι δυναμικότεροι χρήστες του διαδικτύου στην Ελλάδα και σε ποια περιοχή της χώρας βρίσκονται; Χρησιμοποιούν τόσοι όσοι νομίζουμε τα social media; Όλα αυτά απαντώνται στην πρόσφατη έρευνα της Eurostat που δημοσιεύει το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας.


Το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ δημοσίευσε τα κυριότερα αποτελέσματα από την έρευνα για την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, από τον πληθυσμό της Ελλάδας για το 2010.


 


Διαπιστώνουμε ότι κάποια χαρακτηριστικά παραμένουν σταθερά, όπως για παράδειγμα ότι οι δυναμικότεροι χρήστες του διαδικτύου είναι οι άντρες, οι νέοι, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και κάτοικοι μεγάλων αστικών κέντρων. Οι περισσότεροι μπαίνουν στο διαδίκτυο για ενημέρωση και επικοινωνία αλλά και για «κατέβασμα» αρχείων.


 


Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν τα στατιστικά για τα social media. Χαρακτηριστικά, το 2010, το ποσοστό των Ελλήνων που τα χρησιμοποιεί αυξήθηκε κατά 157% από το αντίστοιχο του 2009, και 1550% από το αντίστοιχο του 2008.Ενημέρωση: 30-05-2011 09:42 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες