Το internet κάνει τους μαθητές εξυπνότερους!


Κατηγορία: Έρευνες
Συνεισφορά: Μαριάνα Πουτακίδου - marpout@gmail.com


Το Διαδίκτυο φέρνει τόσες πολλές πληροφορίες στη διάθεσή μας, ενώ κάνει την έρευνα μια πιο γρήγορη διαδικασία. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε πιο εύκολα με παλιούς φίλους και να κάνουμε νέες γνωριμίες. Στον εκπαιδευτικό χώρο, διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την δουλειά του εκπαιδευτικού στην τάξη και καθιστά τους μαθητές πιο έξυπνους. Το εύχρηστο infographic παρουσιάζει του τρόπους με τους οποίους το διαδίκτυο έχει κάνει τα παιδιά εξυπνότερα.


Τα παιδιά χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο μπορούν να βελτιώσουν τις γνωστικές ικανότητες, όπως:  • Χωρική και λογική επίλυση προβλημάτων

  • Μνήμη

  • Αφαιρετική ικανότητα

  • Κατανόηση

  • Κριτική Σκέψη


Επιπλέον, παρατηρείται αύξηση του ενδιαφέροντος για διάβασμα, βελτιωμένη ικανότητα γραφής καθώς και κοινωνικών δεξιοτήτων, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείο, των άμεσων μηνυμάτων και των κοινωνικών δικτύων.

Ετικέττες: παιδιά, internet


Ενημέρωση: 20-06-2014 09:50 | Αρχείο Κατηγορίας Έρευνες