Το Δημοτικό σχολείο Scargill και πως χρησιμοιποιεί τα ψηφιακά μέσα


Κατηγορία: Μελέτες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση είναι πλέον θεσμός, αυτό που διαφέρει είναι ο τρόπος αλλά και ο βαθμός ενσωμάτωσής της από κάθε σχολική μονάδα.
Είναι σημαντικό επομένως να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να μελετούν περιπτώσεις χρήσης της τεχνολογίας σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης προκειμένου να εντοπίζουν αφενός τις καλές πρακτικές αφετέρου να παρατηρούν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία κάθε χρήσης.
Το Δημοτικό σχολείο Scargill βρίσκεται έξω από το Λονδίνο και έχει 290 μαθητές ηλικίας από 7-11 ετών μάλιστα μεγάλος αριθμός έχει σίτιση δωρεάν λόγω της οικονομικής κατάστασης και αυτό τονίζεται απλά και μόνο για να καταλάβουμε ότι δεν πρόκειται για ένα πλούσιο σχολείο.
Ως σχολείο υιοθετεί την χρήση της τεχνολογίας και μάλιστα των κινητών συσκευών όπως τα Nintendos κατόπιν σχετικής άδεις από τους γονείς.
Διαβάστε στο άρθρο που ακολουθεί του Terry Freedman τον λόγο επιλογής της συγκεκριμένης συσκευής αλλά και τον τρόπο χρήσης της.


Ενημέρωση: 03-07-2012 12:00 | Αρχείο Κατηγορίας Μελέτες