Τα κοινωνικά δίκτυα στο σχολείο


Κατηγορία: Μελέτες
Συνεισφορά: Αλεξάνδρα Νάκου - alexandranakou@gmail.com


Είναι κοινώς αποδεκτό πως η Τεχνολογία και η Εκπαίδευση αλληλοεπηρεάζονται και κατά καιρούς η τεχνολογία οδηγεί σε νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προσαρμογές.


Κατά καιρούς τα νέα ευρήματα της τεχνολογίας εμφανίζονταν στην σχολική αίθουσα ως εποπτικά εργαλεία όπως το εκπαιδευτικό ραδιόφωνο, η εκπαιδευτική τηλεόραση, τα ειδικά συστήματα τηλεδιάσκεψης, τα πανεπιστημιακά διαλογικά δίκτυα τηλεόρασης και η δορυφορική μετάδοση μαθημάτων. Η ανάπτυξη του Internet και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά την τελευταία δεκαετία ήταν τόσο ραγδαία που δεν άφησε την εκπαίδευση ανεπηρέαστη. Οι μαθητές είναι κοινωνοί των νέων εξελίξεων αν και συχνά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία στο σχολείο γιατί ακόμα δεν έχει ενσωματωθε3ί στο επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Πολλές φορές όμως υπάρχουν ορισμένοι προβληματισμοί γύρω από τις νέες προσεγγίσεις στο μοντέλο της εκπαίδευσης και στη σχολική χρήση του Internet. Μία ενδιαφέρουσα περιγραφή για το πώς χρησιμοποιήθηκε το διαδίκτυο και τα συνεργατικά του εργαλεία στην τάξη, προκειμένου να εμπλουτιστεί η εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και να κερδηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών, μας παραθέτει η Sarah Kessler. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης η δασκάλα Elizabeth Delmatoff εφάρμοσε ένα πιλοτικό πρόγραμμα στην τάξη της στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, όπου οι μαθητές θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τα κοινωνικά δίκτυα έμπρακτα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πιλοτικό πρόγραμμα αυτό έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα και η αλήθεια είναι πως τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται ενθαρρυντικά για τη χρήση των δικτύων αυτών στην σχολική αίθουσα. Συγκεκριμένα, στην τάξη της Elizabeth Delmatoff οι μαθητές ανέβασαν τους βαθμούς τους κατά 50% αλλά το πιο σημαντικό είναι πως επέλεγαν να κάνουν επιπλέον εργασίες χωρίς βαθμολογικό αντίκτυπο απλά και μόνο γιατί τους ενδιέφερε ο τρόπος που έπρεπε να εφαρμόσουν για να φέρουν εις πέρας την εργασία, δηλαδή, η χρήση των νέων εργαλείων του διαδικτύου.Ενημέρωση: 11-05-2011 07:09 | Αρχείο Κατηγορίας Μελέτες