Ανοιχτό Κάλεσμα σε ερευνητές από την ΕΕΛΛΑΚ


Κατηγορία: Μελέτες
Συνεισφορά: Ελένη Ρεβέκκα Στάιου - erstaiou@media.uoa.gr


Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα BRITEC (Bring Research Into The Classroom) καλεί ερευνητές (μεταπτυχιακούς φοιτητές, υπευθύνους ερευνητικών δράσεων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ Ερευνητικών Κέντρων, ερευνητικό προσωπικό τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κλπ) που ασχολούνται με τον τομέα STEM (Sciences Technology Engineering Mathematics) να συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα Citizen Science. 


Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης STEM και στην εξοικείωση των μαθητών με ερευνητικές μεθοδολογίες και πρακτικές.

 

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος απαιτείται η περιγραφή της διαδικασίας, της μεθοδολογίας και της συλλογής των δεδομένων από τους μαθητές, απαντώντας περιληπτικά στις ερωτήσεις της φόρμας που υπάρχει εδώ.

 

Πέρα από το ερευνητικό ενδιαφέρον για την εφαρμογή μεθόδων Citizen Science στα σχολεία οι ερευνητές θα προσκαλεστούν μέσω του έργου να συμμετέχουν α) σε μια αρχική συνάντηση εργασίας τον Ιούνιο του 2019 και β) την τελευταία χρονιά του έργου (αρχές του 2021) σε μια Ευρωπαϊκή συνάντηση όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στη δράση συμπληρώνοντας την παραπάνω φόρμα μέχρι την Κυριακή 7 Απριλίου 2019.Ενημέρωση: 04-04-2019 06:42 | Αρχείο Κατηγορίας Μελέτες